Taisyklės

Garantija
Kokybės garantija negali varžyti vartotojų teisių įsigijus netinkamos kokybės prekę. Garantijos teikėjas: A.Bazaro individuali  įmonė  prekėm  suteikia jų gamintojo nustatytą garantiją.

Gamyklinis brokas
Gamyklinis brokas – tai prekės defektas, kuris atsiranda ją eksploatuojant pagal naudojimo ir priežiūros taisykles garantiniu laikotarpiu.

Garantijos terminas
Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės perdavimo pirkėjui datos.

Garantijos sąlygos
1. Garantinio laikotarpio metu pirkėjas turi teisę į įsigytos prekės brokuotų dalių arba pačios prekės nemokamą pakeitimą. 2. Garantija netaikoma prekės trūkumams, kurie atsirado dėl: – pirkėjas pažeidė prekės naudojimo ir priežiūros instrukcijas; – aplaidumo; – trečiųjų asmenų kaltės; – nelaimingo atsitikimo; – nenugalimos jėgos.