Taisyklės

Garantija
Kokybės garantija negali varžyti vartotojų teisių įsigijus netinkamos kokybės prekę. Garantijos teikėjas: A.Bazaro individuali  įmonė  prekėm  suteikia jų gamintojo nustatytą garantiją.

Gamyklinis brokas
Gamyklinis brokas – tai prekės defektas, kuris atsiranda ją eksploatuojant pagal naudojimo ir priežiūros taisykles garantiniu laikotarpiu.

Garantijos terminas
Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės perdavimo pirkėjui datos.

Garantijos sąlygos
1. Garantinio laikotarpio metu pirkėjas turi teisę į įsigytos prekės brokuotų dalių arba pačios prekės nemokamą pakeitimą. 2. Garantija netaikoma prekės trūkumams, kurie atsirado dėl: – pirkėjas pažeidė prekės naudojimo ir priežiūros instrukcijas; – aplaidumo; – trečiųjų asmenų kaltės; – nelaimingo atsitikimo; – nenugalimos jėgos.
Asmens duomenų apsaugos taisyklės: 1.Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje „pjaustykles.lt“, Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. 2.Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog jo asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas) būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje pjaustykles.lt, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais, net ir tuo atveju, jei užsiregistravęs neišsirinks jam tinkamos prekės. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.